Aliz Ballabás (soprano)
Zsófia Bucsy (soprano)
Klára Brebovszky (soprno)
Andrea Fekete(soprano)
Krisztina Imhof (soprano)
Katica Kiss (soprano)
Ágnes Kovács (soprano)
Mónika Moldvay (soprano)
Tamara Mózes (soprano)
Boglárka Terray (soprano)
Márta Vasvári (soprano)
Helga Knipfer (alto)
Balázs Horváth (tenor)
Ferenc Klein (tenor)
Péter Tóth (tenor +2003)
János Ujházi (bass)