Nagy Ákos

tenor

Nagy Ákos

Noha annak idején szüleim egy kórus közösségén belül ismerkedtek meg, melynek hosszasan tagjai is maradtak, az éneklésbe később minket, gyerekeket is bevonva, sokáig mégsem éreztem azt, hogy az énekléssel nekem komolyabban kellene foglalkoznom. Nem változtatott ezen a Marczibányi téri Kodály Iskola sem – akkoriban sokkal inkább a járművek foglalkoztattak, no meg az orgona! Ez utóbbi okán lelkesen tanultam zongorázni, bár a gyakorlások gyakran torkolltak fékevesztett improvizációkba. A gimnáziumi évek alatt aztán nagy vágyam teljesülhetett: Baróti Istvánnál, az esztergomi bazilika akkori karnagyánál-orgonistájánál tanulhattam orgonálni. A Piarista Gimnázium az én időmben sem volt a vokálpolifónia fellegvára, így érdeklődésem leginkább az idegen nyelvek, azon belül is az olasz nyelv felé fordult. Érettségi után az ELTE BTK olasz szakára jelentkeztem. 

Orgona-tanulmányaimat a korai egyetemi évekkel párhuzamosan is folytattam, s a hangsúly fokozatosan a liturgikus orgonálásra helyeződött. 1994-95-ben a Budafoki Szent Lipót-plébániatemplomban, 1995-től a Zugligeti Szent Család plébániatemplomban, 1997-től pedig a Betegápoló Irgalmasrend budai Szent István-kápolnájában látok el mindmáig rendszeres kántori szolgálatot.

Szintén az egyetemi évek alatt Fodor Andrásnál jazz-zongora tanulmányokat is folytattam. Ekkor történt áttörés az éneklés terén is: legelsőként a Végh Katalin vezette Gastoldi kamarakórus, majd Tihanyi Gábor zugligeti scholája, azután az ifj. Sapszon Ferenc-féle Cantate vegyeskar, és nem utolsósorban a Gemma olyan új impulzusokat adott, amelyek a korábbi ismereteimhez képest teljesen más, sokkal izgalmasabb megvilágításba és mélyebb összefüggésekbe helyezték a többszólamú éneklést. Így az olasz szakos diploma megszerzése után zenei tanulmányok következtek: karvezetői diploma ugyancsak az ELTE-n, utána egyházzene szak a Zeneakadémián.

Fő munkahelyem 2004 óta a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola, de tanársegédként illetve óraadóként megfordultam a Központi Papnevelő Intézetben és az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán is.

Hobbim a kirándulás, világjárás, teljesítménytúrázás, biciklizés, vicces feliratok gyűjtése.